O klube

 

Československý klub T.G.Masaryka má v Bulharsku dlhodobú tradíciu (ako začiatok možno uviesť rok 1892, kedy bol založený prvý spolok Čech). Spoločne so svojimi pobočkami v Plovdive (od r.1974) a vo Varne (od r.1976) združuje okolo 350 krajanov. Činnosť združenia sa menila v rôznych etapách historického vývoja spoločnosti, od podporných akcií, cez osvetové a vlastenecké aktivity (česká škola, divadelné a spevácke krúžky, telocvik v rámci Sokola a iné.).

V súčasnej dobe je spolkový dom po rekonštrukcii, na ktorú finančne prispel aj český štát. Prebiehajú tu predovšetkým kultúrne aktivity – spomienkové programy k rôznym výročiam, prezentácie prekladov českej poézie a literatúry, koncerty, tzv. „posedenia pri šálke čaju“, premietanie filmov, požičiavanie kníh v knižnici a iné. Poriadajú sa tiež spoločenské akcie – plesy, zábavy, stretnutia. Zvláštna pozornosť sa venuje výuke českého jazyka. V rámci vzdelávacieho programu prebiehajú prednášky, ktoré majú krajanom priblížiť dejiny, zemepis, príležitostné obyčaje a pod., ale tiež súčasný život v ČR a SR. Treba tiež uviesť telovýchovné aktivity v rámci Sokola – pravidelný zdravotný telocvik a jógu, nácvik skladieb na zlety v Prahe, na ktorých se naše cvičenky pravidelne zúčastňujú.

Obľúbená a hojne navštevovaná je reštaurácia klubu, ktorá je známa svojimi špecialitami a prezentáciou vyhlásených značiek českého piva.

Československý klub T.G.Masaryka úzko spolupracuje so ZÚ ČR a ZÚ SR, Českým centrom v Sofii, Bohémia klubom a Spoločnosťou bulharsko-českého a slovenského priateľstva. Má podporu zo strany Ministerstva zahraničných vecí ČR (Odbor pre krajanov, kultúru a prezentáciu), Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Československého ústavu zahraničného.

Posledná Aktualizácia ( Monday, 09 February 2009 )