O klubu

Československý klub T.G.Masaryka má v Bulharsku dlouhodobou tradici (jako počátek je možno uvést rok 1892, kdy je založen první spolek Čech). Společně se svými pobočkami v Plovdivu (od r.1974) a ve Varně (od r.1976) sdružuje kolem 350 krajanů. Činnost sdružení se měnila v různých etapách historického vývoje společnosti, od podpůrných akcí, přes osvětové a vlastenecké aktivity (česká škola, divadelní a pěvecké kroužky, tělocvik v rámci Sokola aj.

V současné době je spolkový dům po rekonstrukci, na kterou finančně přispěl i český stát. Probíhají zde především kulturní aktivity – vzpomínkové pořady k různým výročím, prezentace překladů české poezie a literatury, koncerty, tzv. „posezení u šálku čaje“, promítání filmů, výpůjčky knih v  knihovně aj.. Dále jsou to společenské akce – plesy, zábavy, setkání. Zvláštní pozornost je věnována výuce českého jazyka. V rámci vzdělávacího programu probíhají přednášky, které mají krajanům přiblížit dějiny, zeměpis, příležitostní obyčeje aj., ale také současný život v ČR a SR. Je třeba také uvést tělovýchovné aktivity v rámci Sokola – pravidelný zdravotní tělocvik a jóga, nácvik skladeb na slety v Praze, kterých se naše cvičenky se pravidelně zúčastňují.

Oblíbená a hojně navštěvovaná je restaurace klubu, která je známa svými specialitami a prezentací vyhlášených značek českého piva.

Československý klub T.G.Masaryka těsně spolupracuje se ZÚ ČR a ZÚ SR, Českým centrem v Sofii, Bohemia klubem a Společností bulharsko-českého a slovenského přátelství. Má podporu ze strany Ministerstva zahraničních věcí ČR (Odbor pro krajany, kulturu a prezentaci), Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Československého ústavu zahraničního.

Aktualizováno ( Monday, 09 February 2009 )