Odkazy Tlač E-mail

Veľvyslanectvo Českej republiky v Bulharsku:

http://www.mzv.cz/sofia

http://www.czechembassy.org/wwwo/?amb=71

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bulharsku:

http://www.mzv.sk/sofia

  

Československý ústav zahraničný:

http://www.csuz.cz/

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí:

http://www.uszz.sk/

  

Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky:

http://www.mzv.cz/jnp/

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky:

http://www.foreign.gov.sk/App/WCM/main.nsf?Open

  

Oficiálna stránka Českej republiky:

http://www.czech.cz/

Oficiálna stránka Slovenskej republiky:

http://www.slovakia.org/official

 

České centrum v Sofii:

http://www.czechcentres.cz/sofia

http://www.ceskicentar.cz/

 

Čechopis - časopis bulharských bohemistov:

http://cechopis.atspace.com/

  

Wikipédia -  oČeskoslovensku

http://sk.wikipedia.org/wiki/Česko-Slovensko

Wikipédia - o Českej republike

http://sk.wikipedia.org/wiki/Česko

Wikipédia - o Slovenskej republike

http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko

Posledná Aktualizácia ( Wednesday, 20 May 2009 )