Връзки Печат Е-мейл

Посолство на Чешката република в България:

http://www.mzv.cz/sofia

http://old.mzv.cz/wwwo/default.asp?idj=13&amb=71

Посолство на Словашката република в България:

http://www.mzv.sk/sofia

  

Чехословашки институт за връзки с чужбина:

http://www.csuz.cz/

Бюро за словаци живеещи в чужбина.

http://www.uszz.sk/

  

Министерство на външните работи на Чешката република:

http://www.mzv.cz/jnp/

Министерство на външните работи на Словашката република:

http://www.foreign.gov.sk/App/WCM/main.nsf?Open

  

Официална страница на Чешката република:

http://www.czech.cz/

Официална страница на Словашката република:

http://www.slovakia.org/official

  

Чешки културен център в София:

http://www.czechcentres.cz/sofia/novinky.asp

http://www.ceskicentar.cz/

  

"Чехопис" - списание на българските бохемисти:

http://cechopis.atspace.com/

  

Уикипедия - за Чехословакия:

http://bg.wikipedia.org/wiki/Чехословакия

Уикипедия - за Чешката република:

http://bg.wikipedia.org/wiki/Чешка_република

Уикипедия - за Словашката република:

http://bg.wikipedia.org/wiki/Словакия

 

Последна промяна ( 20 May 2009 )