Новини Print E-mail

Към културните мероприятия, описани по-долу в хронологичен ред, трябва да добавим един път месечно (този път в периода октомври-април) прожектиране на чешки и словашки филми в оригинал. Преди всичко става дума  за класическо чехословашко кино, а напоследък и за по-нови филми, които наши членове носят от своите посещения в родината.

Също така един път месечно, най-често в последната сряда, се организират „Седянки” на чаша чай. Тези срещи са любими на по-възрастните членки на клуба. 

  Управителният съвет на сдружение „Че­хословашки клуб в България „Т.Г. Масарик“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава на сдружението свиква редовно общо събрание на сдружението на30.03.2014 г. в 9 ч. в сградата на сдружението на ул. Кракра 15 при следниядневен ред:

1. четене и приемане на протокола от 88-ото редовно общо събрание;

2. отчет за дейността на клуба през изтеклия пери­од;

3. отчет за дейността на филиала в Пловдив;

4. отчет за дейността на филиала във Варна;

5. отчет на контролната комисия;

6. дискусия по отчетите;

7. обсъждане и приемане на бюджета на сдружението за 2014 г.;

8. приемане и изключ­ване на членове на сдружението;

9. разни – по предложение на участниците в общото събрание;

10. решение за освобождаване от отговорност членовете на УС и КК;

11. избиране на нов управителен съвет и нова контролна комисия.

При липса на кворум в обявения начален час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - informace pro voliče

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím, uveřejněným ve Sbírce zákonů pod číslem 266/2013 Sb., volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na dny 25. a 26. října 2013. Na základě ustanovení § 3, odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR,  bude hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky probíhat i ve zvláštních stálých volebních okrscích, vytvořených při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, tj. rovněž na Velvyslanectví ČR v Sofii. Hlasování se uskuteční v pátek 25. října 2013 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 26. října 2013 od 8:00 do 14:00 hod. místního času.

Základní informace pro voliče – občany ČR:

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby dosáhl věku 18 let.

Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů v místě trvalého pobytu v ČR, popřípadě ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelskými úřady v zahraničí. Každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů.

 

Aby mohl občan ČR hlasovat na Velvyslanectví ČR v Sofii, musí být zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR v Sofii, nebo musí předložit voličský průkaz, který mu byl vydán v místě, kde je veden ve volebním seznamu.

Písemná žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být podána osobně nebo doručena na velvyslanectví nejpozději v neděli 15. září  2013.Volič žádost doloží originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, jeho státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu, tj. v Bulharsku. Pokud jste již ve zvláštním seznamu voličů zapsáni, nemusíte se znovu registrovat.

 

Občan, který je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Sofii, může volit na území ČR, pokud v níže uvedených termínech požádávelvyslanectví o vydání voličského průkazu.

 

O vydání voličského průkazu lze požádat osobně do 23.října 2013 do 16 hod. (tj. do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů), nebo písemným podáním, které musí být doručeno nejpozději 18. října 2013 (tj. 7 dnů přede dnem voleb). Pro písemnou žádost lze použít:

 

- listinnou podobu, opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče

- elektronickou formu, podepsanou uznávaným elektronickým podpisem voliče

- elektronickou formu, zaslanou prostřednictvím datové schránky

 

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb(tj. 10. října 2013) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

 

Hlasování bude probíhat v budově Velvyslanectví ČR v Sofii, bul. Yanko Sakazov 9.Před vlastním hlasováním je volič povinen prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky (nejlépe platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem). 

 

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

 

 

Na webové stránce Velvyslanectví ČR v Sofii budou průběžně zveřejňovány další aktuální informace pro občany ČR týkající se  voleb. S případnými dotazy se laskavě obracejte na konzulární úsek Velvyslanectví ČR v Sofii, tel. +359 2 9486 800. 

Във връзка с коледните празници младите членове на клуба си направиха КОЛЕДНО ПАРТИ.

 На „СЕДЯНКА” ОКОЛО КОЛЕДНАТА ЕЛХА се събраха преди всичко жените членки на клуба, които по традиция, слушайки коледна музика на чай и коледни сладки, си побъбриха, a накрая запяха коледни песни. 

mikulas.jpg

Съгласно обичая в началото на месец декември отново се състоя „МИКУЛАШСКА” ЗАБАВА. Преди обяд Микулаш заедно с Ангелчето и Дяволчето посетиха децата на членовете на клуба. Повечето от тях издекламираха стихче или изпяха песничка на чешки или на словашки, някои на български. Накрая всяко получи като награда пакетче с лакомства.

Вечерта се проведе забава за възрастни – за танци и приятно слушане свири музика и Микулаш раздаде на присъстващите пълна кошница подаръци 

on_a_jeho_sestra.jpg

Дългогодишният почитател на чехословашката кинематография г-н Валентин Траянов допринася към нашата дейност с цикъла беседи с ФИЛМИ ЗА ПО-РАНО РОДЕНИТЕ. При първата среща в края на месец ноември ни запозна с филмовите героини на чешката актриса Ани Ондракова и нейната житейска сага. Гледахме филма „Той и неговата сестра” (1931 г.).

 

 

 

 

zdena-sulanova.jpg

 

На 7 декември се запознахме с филмовия и житейски път на чешката актриса и певица Зденка Суланова и филма Мадла пее на Европа” (1940 г.). 

 

 

 На 19.11.2011 г. отново се събрахме на ЗАБАВАТА „VEPŘOVÉ HODY. Както е по традиция, след ядене с предлагане на специалитети, които се правят при традиционните чешки и словашки „zabíjačky“ (клане на прасе), последваха танци. Освен традиционните хитове от световната естрада присъстващите танцуваха също полки, валсове и накрая и българско хоро. 

 През тази година клонът на нашето сдружение във Варна отпразнува 35 години от своето създаване. В тази връзка в неделя, 6 ноември членовете на варненския клон организираха тържествено събрание, на което си припомниха  всички събития  свързани с неговото съществуване. Тържеството се състоя в хотел Атлант в курорта „Св.св. Константин и Елена” близо Варна и  бяха поканени както членовете на ръководството на клуба от София, така и председателката на клона в Пловдив.  След тържественото откриване на председателя на варненския клон инж. Петър Петров последва приветствие на председателя на Чехословашкия клуб в България инж. Емил Тодоров, който същевременно благодари на г-жа Лудмила Трошевова за дългогодишната дейност като председател на клона и й предаде диплома с паметен плакет на клуба. Последва поздравление на председателката на пловдивския клон г-жа Ярослава Минчевова и др. Своя програма изнесе певческата група на клона, облечена в народни носии. Последваха свободни забавления, песни, на никого не му липсваше добро настроение чак до малките часове.

 

ТЪРЖЕСТВОТО ПО СЛУЧАЙ НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА – 93-та годишнина от създаване на самостоятелната чехословашка държава – се състоя на 26 октомври 2011 г.

Във встъпителното слово председателят на дружеството инж. Е. Тодоров припомни на събралите се сънародници и гости значението на 28 октомври 1918 г. След това ги поздрави Н.Пр. г-н Павел Вацек, посланик на ЧР в София, който в тази връзка предаде на председателя на дружеството медал „Ян Масарик” за дейност  за общността на сънародниците в чужбина. Последва културна програма (в сътрудничество с Чешкия център): Проф. Милослав Гайдош, известен чешки контрабасист, изсвири няколко произведения – най-напред съпровождан от негови български приятели (пиано и втори контрабас) и после сам, допълвайки играта на контрабас с пеене.

Последва малък коктейл в помещенията на ресторанта на клуба. 

 

Първата и предпоследната сряда на месец юни бяха посветени на поредните беседи на тема „От историята на чехословашката кинематография”. Те протичаха по  аналогичен сценарий като първата беседа на цикъла – прожектиране на филма, коментар на лекторката, свободна дискусия. Беше прожектиран филм „Лимонаденият Джо или Конската опера” (1964 г., режисьор: О. Липски) и филм с известния словашки артист Й. Кронер „Магазин на главната улица” (1965 г., режисьор: Ян Кадар и Е. Клос).  Интересът към тези беседи беше по-голям от обикновено благодарение на това, че филмите бяха със български субтитри. Изказваме своя благодарност преди всичко на чаровната Лиза Боева (Нов български университет).

 

 

antonin_novak.jpg

На 15 юни бе прожектиран българският документален ФИЛМ ”ЗЕЛЕНИЯТ ВЪЛШЕБНИК”, от поредицата филми, посветени на чехите и словаците, които след Освобождението пристигат в България и носят своите знания и опит, с което допринасят за обновяването и развитието на новата държава. Този филм е посветен на Антонин Новак (в България Антон Новак), известен с изграждането на Морската градина във Варна. Филмът, реализиран от творческия екип на РТЦ-Варна, ни запозна със съдбата на нашия бележит сънародник. Болшинството от присъстващите бяха дълбоко трогнати.

 

По случай 1 юни децата и внуците на нашите членове имаха възможността да посетят представлението „Снежанка и седемте джуджета” в Музикалния театър - мюзикъл за деца и възрастни по мотиви на класическата приказка на братя Грим.

 

В средата на месец май организирахме беседа на тема „Из историята на чехословашката кинематография”.

Československá nová vlna

nova_vlna.jpg

Цикълът бе открит с прожекция на филма на Милош Форман „Любовта на русокосата” (1965 г.), който принадлежи към филмите на така наречената „Чехословашка нова вълна”. За тези филми са характерни импровизирани диалози, черен, дори абсурден хумор и изпълнения на хора, които не са артисти. Те много често се занимават с теми като любовното безразсъдство на младите хора или изкривения морал. Отразяват естествената човечност,  добрите и лошите качества на хората. Режисьорите се стараят нищо да не украсяват.

Последва коментарът на Лиза Боева, лектор от Нов български университет, и дискусия с участие на присъстващите.

 

 

velikonoce.jpg

На 13 април проведохме беседа за великденските обичаи и демонстрация на украсяването на великденски яйца  според традициите в Чехия, Моравия и Словакия.  Г-жа Пепи Едрева демонстрира една от техниките, след което се включиха всички присъстващи и всеки си тръгна с украсено яйце („краслице”) собствено производство. 

 

 

На 9 март организирахме „Среща в 5” по случай Международния ден на жената. Групата „Еолина” изнесе културна програма, включваща популярни мелодии от чешки, словашки и други композитори.

 

 

 

maskarny_ples.jpg

В последната събота на месец февруари се състоя традиционния Маскен Бал. Преди обяд забавата беше за най-малките, които се облякоха с най-различни маски и костюми. За доброто настроение се погрижиха клоуни от детски развлекателен комплекс, играейки с децата различни игри, пееха, танцуваха и т.н.  

Вечерта протече маскен бал за възрастни. За танците и доброто настроение се погрижи оркестър и по традиция най-хубавите маски бяха наградени.

 

 

 

untitled.jpg

В средата на месец февруари имахме възможността в нашия клуб да гледаме българския документалния филм „Братята, влюбени в България” (2010 г.), чийто продуцент е  „Интернешънъл Филм Сървиз – София” и режисьор Анастас Джидров.

Last Updated ( Friday, 23 May 2014 )