Novinky Tisk E-mail

Informace pro příjemce důchodů z České republiky,

které jsou zasílány na bankovní účty v Bulharsku

V červnu 2014 obdrží ti příjemci důchodů, kterým je důchod vyplácen z České republiky na jejich bankovní účet v Bulharsku, naposledy poštou od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vytištěný tiskopis Potvrzení o žití. ČSSZ jim společně s tímto tiskopisem zašle i dopis s oznámením o změně systému výplat důchodů z České republiky na bankovní účty v Bulharsku.

Změna se bude týkat ukončení zasílání tiskopisu Potvrzení o žití z ČSSZ na adresu klientů a zrušení pevně dané tříměsíční délky období zpětné výplaty důchodu.

Cílem změny je zjednodušení celého výplatního procesu, které spočívá především ve skutečnosti, že již nebude docházet ke komplikacím vznikajícím při pozastavení výplaty z důvodu nedodržení lhůty na vrácení ověřeného tiskopisu Potvrzení o žití.

Podle původního systému výplaty důchodu obdrží příjemci českých důchodů svůj důchod na účet v Bulharsku za první čtvrtletí r. 2014. Od dalšího výplatního období, tj. od 1. 4. 2014 bude časový interval zasílání ověřeného Potvrzení o žití záviset pouze na uvážení příjemce důchodu, tedy na tom, kdy příjemce důchodu tiskopis ČSSZ zašle. ČSSZ bude akceptovat bez omezení jakékoliv časové období - tedy např. měsíční, dvouměsíční, tříměsíční atd. Výplata bude provedena do 4 týdnů ode dne doručení ověřeného tiskopisu Potvrzení o žití do  ČSSZ. Důchod bude vyplacen zpětně za období od měsíce následujícího po měsíci, za který byl důchod naposledy vyplacen, do konce měsíce, v němž bylo Potvrzení o žití ověřeno.

Příklad:

Poslední platba důchodu přišla na účet v Bulharsku za období do 30. 6. 2014. Příjemce důchodu zaslal ČSSZ Potvrzení o žití, které bylo ověřeno dne 5. října 2014. Znamená to, že důchod bude na účet v Bulharsku převeden za červenec, srpen, září a říjen 2014 (neboť říjen je poslední měsíc, v němž bylo Potvrzení o žití ověřeno).

 

Pro budoucí výplatní období  ČSSZ doporučuje klientům pořídit si fotokopie tiskopisu Potvrzení o žití zaslaného v červnu 2014. Další možností, kde je možné tiskopis získat, jsou webové stránky ČSSZ (http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/duchodove-pojisteni.htm - Potvrzení o žití - bulharsky) a nebo webové stránky bulharského nositele pojištění http://www.noi.bg/

Ke těmto kulturním akcím, které uvádíme v chronologickém pořadí, musíme přidat   jednou měsíčně promítání filmu v originále (čeština, slovenština). Jedná se především o klasické československé filmy a nyní i o nové filmy, které přivážejí naši krajané ze svých návštěv vlasti.

Stejně se jednou měsíčně – většinou poslední středu – pořádá posezení u šálku čaje. Tato posezení s velkou oblibou navštěvují především starší krajanky. 

V souvislosti s nadcházejícími vánočními svátky si mladí členové klubu zorganizovali VÁNOČNÍ PÁRTY.

Na POSEZENÍ U VÁNOČNÍHO STROMKU se sešly převážně ženy - členky klubu, které  si podle tradice při poslechu hudby, u čaje a vánočního cukroví pobesedovaly a zazpívaly koledy. 

mikulas.jpg

Jak je zvykem, začátkem prosince se znovu uskutečnila MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA. Dopoledne navštívíl Mikuláš s Andělem a Čertem krajanské děti. Část z nich přednesla básničku nebo zazpívala písničku v češtině či slovenštině, někteří v bulharštině. Vzhledem k tomu, že byly všechny celý rok poslušné, byly odměněny balíčkem s dobrotami. 

Večer se konala Mikulášská zábava pro dospělé - k tanci a poslechu hrála hudba a Mikuláš rozdal přítomným plný koš dárků.

 

 

on_a_jeho_sestra.jpg

 Dlouholetý fanda české filmové tvorby p. Valentin Trajanov nabídl zorganizovat cyklus besed s FILMY PRO PAMĚTNÍKY. Při prvním setkání koncem listopadu nás seznámil s filmovými postavami slavné české herečky Anny Ondrákové a s jejím životním příběhem. Shlédli jsme film “On a jeho sestra” (1931).

 

 

 

 

zdena-sulanova.jpg

Dne 7. prosince jsme se seznámili s filmovou a životní dráhou české herečky a zpěvačky Zdenky Sulanové a filmem "Madla zpívá Evropě" (1940).

 

 

 

 

veprove_hody.jpg

Dne 19.11.2011 jsme se opět sešli na VEPŘOVÝCH HODECH. Jak už je tradicí, po jídle, kdy nám byly nabídnuty i speciality, které se dělají na českých a slovenskýchzabíjačkách, následovaly tance. Kromě obvyklých skladeb světové estrády si přítomní zatancovali také polky, valčíky a nakonec i bulharské „choro“. 

 

 

POBOČKA NAŠEHO KLUBU VE VARNĚ letos oslavila 35 let jejího vzniku. V této souvislosti zorganizovali varenští krajané v neděli  6. listopadu slavnostní schůzi, na které si připomněli všechny události, spojené s její existencí. Oslava se konala v hotelu Atlant v letovisku sv. Konstantina a sv. Eleny u Varny a byli pozváni i členové vedení klubu ze Sofie a předsedkyně pobočky v Plovdivu. Po slavnostním zahájení předsedy varenské pobočky Ing. Petr Petrova následoval projev předsedy Čs. klubu v Bulharsku Ing. Emila Todorova, který zároveň poděkoval paní Ludmile Troševové za dloholetou činnost ve funkci předsedkyně pobočky a předal jí diplom a pamětní plaketu sdružení. Poté pozdravila přítomné předsedkyně plovdivské pobočky Jaroslava Minčevová. Následovalo vystoupení pěveckého kroužku pobočky v lidových krojích. Během volné zábavy se zpívalo. Nikomu nechyběla dobrá nálada a zábava pokračovala do pozdních hodin. 

OSLAVA STÁTNÍHO SVÁTKU ČESKÉ REPUBLIKY – 93. výročí vzniku samostatného československého státu – se konala 26. října 2011.

Na úvod předseda klubu Ing. E. Todorov připomenul shromážděným krajanům a hostům význam 28. října 1918. Poté je pozdravil J.E. p. Pavel Vacek, velvyslanec ČR v Sofii, který při této příležitosti předal předsedovi spolku medaili Jana Masaryka za činnost pro krajanskou komunitu. 

Následoval kulturní program (ve spolupráci s Českým centrem): Prof. Miloslav Gajdoš, známý český kontrabasista, zahrál několik skladeb - nejprve za doprovodu svých bulharských přátel (piano a další kontrabas) a poté sám, doplňuje hru na kontrabas svým zpěvem.

Na závěr bylo připraveno malé pohoštění v prostorách restaurace. 

 

Aktualizováno ( Friday, 23 May 2014 )